Nau Ivanow. Espai de residències d’arts escèniques

Sobre la Nau

Què fem

La Nau Ivanow és un espai d’acollida, d’acompanyament, d’assaig i error, d’investigació; un refugi on les companyies d’arts escèniques que l’habiten poden trobar el caliu per treballar sense presses, amb bones condicions, i que no se sentin només usuàries d’un espai, sinó habitants naturals.

El conjunt de projectes de la Nau Ivanow ve marcat per tres grans eixos de treball amb un denominador comú, la internacionalització, que de manera transversal és present en tots els projectes que duem a terme. Així doncs apostem per:

  • La creació, donem cobertura a totes les etapes del procés creatiu i a tota la cadena de valor d’un projecte escènic. Oferim la tranquil·litat necessària per investigar i treballar sense la pressa de treure resultats i de crear “productes” que sovint no reflecteixen l’esperit de les companyies.
  • L’acompanyament, per fer créixer i donar a conèixer el treball de les companyies. La Nau Ivanow fa una aposta clara per acompanyar sense cap tipus d’ingerència artística, cada companyia ha de ser lliure de triar el seu camí. Des de la Nau l’acompanyarem tot ajudant a la professionalització i a la dignificació de les seves condicions de treball, tant presents com futures.
  • El treball amb el territori, som un espai on les comunitats poden viure els processos creatius i on mitjançant la participació d’aquestes s’estableix un diàleg directe amb les companyies que fa créixer tothom. Aquesta convivència ha de servir d’impuls per generar societats crítiques i cohesionades i companyies compromeses amb les comunitats que les envolten.

Així doncs, les residències són el nostre focus principal de treball. Volem dignificar les condicions de treball durant aquest procés de creació de les companyies, acompanyant-les sempre i dotant-les dels recursos necessaris que estan al nostre abast.

Missió

La Nau Ivanow té com a missió facilitar la creació, la mobilitat i la internacionalització dels projectes, així com la capacitació dels professionals de la cultura, en especial de les companyies d’arts escèniques emergents.

Visió

Volem ser un referent internacional en la professionalització, la mobilitat i les residències de creació escènica, tot ajudant a la dignificació del sector, i a la vegada ser un espai on les comunitats dels territoris puguin conviure amb les companyies i siguin part dels processos creatius.

Valors

Alguns dels valors que ens defineixen són la confiança que oferim a les companyies, la capacitat d’experimentar amb tranquil·litat i flexibilitat, la proximitat per fer visible a la població els processos que es duen a terme, el compromís amb el territori i el retorn social. I tot això amb la màxima qualitat, rigor i cooperació possibles.

La Nau Ivanow és Premi Crítica Serra d’Or a la millor proposta i Premi FAD Barcelona, ​​Aplaudiment Sebastià Gasch, a la Creació Emergent.

Vídeo realitzat per Omen

Equip

Direcció
David Marin
david@nauivanow.com

Comunicació
Laia Ruiz
laia@nauivanow.com

Gerència
Fernando González
fernando@nauivanow.com

Mediació cultural
Itziar Barriobero
itziar@nauivanow.com

Producció
Aina Juanet
aina@nauivanow.com

Administració
Begoña Bejerano
bego@nauivanow.com

Imatges de © Nora Baylach

Espai

Projecte

Història

De fàbrica de pintures a fàbrica de possibilitats

A la fi dels anys seixanta, l’empresari Victor Ivanow Bauer va construir al barri de la Sagrera la seu de la seva empresa de pintures, Ivanow, SA, on es va mantenir fins als anys vuitanta. L’edifici projectat per l’arquitecte Jordi Figueres Anmella va ser inaugurat el 1968. El creixement del negoci i l’expansió urbana de la ciutat de Barcelona van provocar el trasllat de l’empresa a la Zona Franca i l’edifici va anar passant a mans de diverses empreses tèxtils fins quedar abandonat a finals dels anys noranta. Va ser llavors, el 1997, quan el va adquirir l’arquitecte Xavier Basiana i comença la Nau Ivanow com a espai multidisciplinari. Des del 2006 està gestionat per la Fundació Sagrera, que pren el relleu de l’Associació Cultural La Nau Ivanow.

El 2010 l’equipament fa una aposta ferma per les arts escèniques i l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona compra l’edifici per donar continuïtat al projecte, ara emmarcat dins el programa Fàbriques de Creació.

El 2015 la Nau Ivanow comença un procés d’internacionalització generador de vincles arreu del món i és la porta de sortida i d’entrada de moltes iniciatives i companyies.

Descàrregues

Transparència