Companyies residents

Acollim diverses companyies per dur a terme amb elles un seguit d’accions que facilitin el seu creixement. L’objectiu és afavorir un treball sense pressió, flexible i amb el compromís d’oferir les eines necessàries per fer el pas cap a la professionalització.

Durant la residència, la companyia tindrà un acompanyament que li permeti obrir portes als circuits internacionals. També generar una relació directa amb els projectes de territori que desenvolupem, aixó com crear sinergies amb altres companyies i col·lectius, tant locals com d’arreu del món. Les companyies coincideixen entre elles, amb la qual cosa conviuen.

L’acolliment de les companyies per un període de dos o tres anys permet que es puguin dur a terme un seguit d’accions que facilitaran a aquestes el seu creixement. Volem treballar sense pressió, des de la flexibilitat en el procés, des del compromís amb les companyies per ajudar-les i proveir-les de les eines necessàries per fer un pas cap a la professionalització, i aconseguir, així, l’estabilitat necessària per dur a terme la seva feina.

Metodologia

Mitjançant la convocatòria pública del DespertaLab, les companyies seleccionades passaran a formar part del ecosistema Nau Ivanow, sent considerares llavors com a companyies residents.

Dotació

  • Residència durant 3 o 4 anys a la Nau Ivanow.
  • Acompanyament i assessorament durant tota la residència
  • Accés a totes les xarxes locals, nacionals i internacionals en les quals la Nau és present.
  • Comunicació i difusió dels projectes en procés.
  • Accés gratuït a totes les línies de formació organitzades per la Nau o en les què col·labora.
  • Dotació econòmica, per poder assistir a fires, festivals i altres esdeveniments d’interès consensuat per les dues parts.
  • Espai d’assaig
  • Espai de producció
  • Espai d’exhibició
Companyies actuals

 

Històric de companyies residents

Comparteix