Nau Ivanow. Espai de residències d’arts escèniques

La Nau Ivanow i la Sala Atrium obren la 9ª edició del cicle de creació escènica DespertaLab

La Nau Ivanow i la Sala Atrium posen en marxa la novena edició del cicle de creació escènica DespertaLab amb l’objectiu de donar suport a les companyies d’arts escèniques. Amb aquesta beca, la Nau Ivanow vol contribuir a la professionalització i creixement de les companyies beneficiàries mitjançant el programa d’acompanyament i residències de la Nau Ivanow i amb el suport de la Sala Atrium de tres anys de durada.

L’objectiu de la mateixa és oferir les condicions tècniques, humanes i laborals necessàries per poder desenvolupar un treball de recerca i investigació amb unes condicions dignes que ajudin a les companyies a pensar en projectes a llarg termini, oblidant-se de les presses i l’obligatorietat de resultats. En aquest sentit, les companyies que es presentin a la Beca DespertaLab han de tenir la voluntat d’esdevenir companyia resident a la Nau Ivanow durant tres anys, i prorrogable un altre any.

Més enllà de donar els recursos per a la projecció d’un projecte concret, la Beca vol oferir una experiència formativa que doni els recursos i les habilitats necessàries per a futurs reptes professionals. És per això que es valorarà la projecció de la companyia i la globalitat del projecte.

A més, la companyia seleccionada rebrà el suport i assessorament per part de l’equip de la Nau Ivanow en temes de producció, gestió, comunicació i qualsevol altre aspecte relacionat amb el projecte.

La Beca ofereix a la companyia seleccionada l’oportunitat de mostrar la seva proposta escènica durant dues setmanes a la Sala Atrium durant el mes d’abril de 2023.

En el programa d’acompanyament de 3 anys que s’inicia amb la Beca DespertaLab, la Nau Ivanow ha invertit més de 250.000 euros ens els darrers 5 anys, dels quals una gran part es destinen a la contractació, dignificació i internacionalització de les companyies que passen a ser residents a la Nau Ivanow.

La Beca DespertaLab s’adreça a companyies i col·lectius joves d’arts escèniques professionals, o en vies d’inserir-se en la professionalització. La selecció del projecte beneficiari anirà a càrrec d’una comissió formada per representants de la Nau Ivanow, la Sala Atrium i d’altres agents del sector cultural.

La data límit per a presentar candidatures és el 13 d’octubre de 2022. El veredicte de la comissió es farà públic durant la primera quinzena de gener de 2023.