Nau Ivanow. Espai de residències d’arts escèniques

Taller d’il·luminació per a intèrprets i creadores amb Teatro de lo Ausente

Aquest és un taller pensat per a intèrprets/creadors que estiguin interessats en l’ús de la il·luminació com a eina dramatúrgica. Aprendrem nocions fonamentals de disseny d´il·luminació i ens centrarem en l´ús pràctic dels elements lumínics de manera que els participants puguin aprendre una nova forma de mirar l´escena i escriure-la des de la imatge.

DESCRIPCIÓ

A la part pràctica s’atorgaran les eines necessàries per realitzar dissenys bàsics d’il·luminació i plasmar idees lumíniques amb solvència, entenent la il·luminació com un eix vertebral de la dramatúrgia d’una peça escènica, que es pot expressar de manera independent.


Es realitzarà a més una part teòrica diària en què s’introdueix el participant en allò conceptual al voltant de la dramatúrgia de la imatge. Es treballaran aspectes de pensament i creació escènica referits als conceptes fonamentals de la dramatúrgia lumínica: la càmera negra, la mirada, la imatge a escena, el color, l’espai lumínic, la narrativa visual, etc.
Així doncs, la intenció d’aquest taller no és formar futurs il·luminadors. Més aviat és brindar als creadors l’oportunitat d’acostar-se a les eines de la il·luminació per poder-les incloure en el ventall d’eines dramatúrgiques i ser capaços de plasmar les idees sobre paper; bé per realitzar-les per ells mateixos o per transmetre-les a un il·luminador.

Què farem

DIA 1

Teoria 1,5h: Primer s’aclariran dubtes bàsics sobre la tècnica d’il·luminació a partir d’un dossier previ que passarem als participants amb aquesta informació referida a tipus de focus, encaminaments, funcionament de la il·luminació d’un teatre, etc. Després dedicarem una hora a teoria sobre dramatúrgia de la imatge i la il·luminació com a ens propi en una narrativa escènica.
Descans 20 min.
Pràctica 2h: Aquest primer dia treballarem la il·luminació sobre objectes inanimats amb llums no convencionals. Utilitzarem tires LED, llanternes, llums i altres objectes lumínics casolans per il·luminar escenes sense moviment. Ens introduirem al món de la narrativa lumínica començant per l’ús no convencional de la llum i els efectes de tipus casolà que no necessiten un equipament teatral per realitzar-se.


DIA 2

Teoria 1h: Continuació de la teoria al camp de la dramatúrgia lumínica.
Descans 20 min.
Pràctica 2,5h: Continuarem amb la pràctica al voltant de la il·luminació convencional d´un teatre. Utilitzarem un muntatge realitzat per l’organització per veure diferents efectes de focus segons la posició, la direcció, el color, la intensitat i el moviment de la llum. En aquest cas il·luminarem una escena representada per una actriu i observarem les diferències sobre aquest material escènic concret. Després, dedicarem part de la pràctica al disseny a mà alçada, que ens servirà per anar dissenyant una proposta individual per al darrer dia.

DIA 3

Teoria 1h: Continuació i tancament de la teoria al voltant de la dramatúrgia lumínica.
Descans 20 min.
Pràctica 2,5h: Aquest tercer dia posarem en pràctica la idea d’il·luminació com a ens narratiu independent i il·luminarem sobre espai buit. Utilitzarem els elements convencionals i no convencionals que vam veure anteriorment i n’afegirem dos de nous: l’ús del fum per donar cos a la llum i l’ús del projector com a generador d’espais lumínics i no com a projector d’imatges concretes.

DIA 4

Pràctica les 4 hores amb descans de 20 min al mig: Com a treball a casa, els participants hauran anat desenvolupant una proposta lumínica pròpia durant el curs. Aquest serà el dia per posar-la a prova. Cada participant podrà decidir quins elements lumínics prefereix utilitzar i quin tipus d’escena desitja il·luminar, tot barrejant-ho tot amb llibertat.
Aprendrem observant les propostes dels altres i posant a prova els nostres coneixements nous. Deixarem un temps de tancament per a dubtes, noves qüestions i finalització del taller.

NOTA

Els muntatges es realitzaran cada matí de 9:00 a 10:00, acumulant cada dia més focus a l’espai i treballant sobre el que ja es té. Els participants que ho desitgin podran acudir a aquesta pràctica de muntatge opcionalment.

BREU CV DE LA COMPANYIA

Andrés Galián és graduat en Direcció Escènica i Dramatúrgia per l´Escola Superior d´Art Dramàtic de Múrcia i Màster en Pensament i Creació Escènica Contemporània per l´Escola Superior d´Art Dramàtic de Castell i Lleó. Ha treballat com a tècnic d’il·luminació, cap tècnic i dissenyador d’il·luminació des del 2016 a nombroses companyies i institucions. Entre elles destaquen Onírica Mecànica, Teatre Silfo, Javier Guerrero, l’Orquestra Simfònica de la Regió de Múrcia, Alquibla, Percuseve, Coral Ditirambo, Sala Concha Lavella, SSPro, Aurora Briz i Rubén Pleguezuelos.

Estela Santos és graduada en Interpretació per l’Escola Superior d’Art Dramàtic de Múrcia i Màster en Pensament i Creació Escènica Contemporània per l’Escola Superior d’Art Dramàtic de Castella i Lleó. La seva investigació se centra en l’obertura de l’obra a la participació del públic, treballant en aquest camp per a companyies com Rimini Protokoll, Roger Bernat (FFF) o Onírica Mecànica.
Tots dos formen la companyia Teatro de lo Ausente a partir d’un interès mutu per les noves dramatúrgies, el treball amb audiències i les expressions més enllà de la paraula. En aquest cas, es troben a la Nau Ivanow realitzant una residència per al seu darrer espectacle: Desarrelament. Situació en què ofereixen aquest taller dins de la seva línia de treball amb la dramatúrgia expandida.

INFORMACIÓ PRÀCTICA

PREU I HORARIS

Dies: del dilluns 7 al dijous 10 de març
Horari: de 10 a 14h, a la Nau Ivanow.
Durada total: 16h de formació + 6h de muntatge (assistència opcional).
Màxim de 6 participants
Preu: 150€

DESCOMPTES
20% persones en situació d’Atur
15% persones estudiants
10% associacions professionals

*Per aconseguir els descomptes, es quereix enviar la documentació acreditativa a formacio@nauivanow.com