Nau Ivanow. Espai de residències d’arts escèniques

La Red Iberoamericana de Espacios Escénicos, RIEE, constitueix la seva Junta Directiva

Per tal d’articular i projectar el teixit artístic i escènic de la creació, exhibició i formació independents iberoamericanes, el 2020 va néixer RIEE, la Xarxa Iberoamericana més gran d’Espais Escènics.

Després de l’aturada forçosa patida per la pandèmia Covid-19, RIEE reprèn la seva activitat constituint-se de manera oficial al registre d’associacions internacionals. En una primera assemblea, s’ha votat la configuració de la Junta Directiva d’aquesta Xarxa Iberoamèrica, que ha quedat de la manera següent:

  • Presidència: Jacobo Pallarés. Red de Teatros Alternativos (Espanya)
  • Vicepresidència: Karla Sandoval Maza – Red Salas de Teatro de Santiago (Xile)
  • Secretaria: David Marin – Red de Teatros Alternativos (Espanya)
  • Tresoreria: Gonzalo Tomás Pérez – ARTEI, Asociación Argentina del Teatro Independiente
  • Vocal: Brenda Valeria del Ángel Lemus – Red de Espacios Culturales Independientes Organizados de la Ciudad de México

RIEE: Espanya, Argentina, Xile i Mèxic.

La Red Iberoamericana d’Espacios Escénicos es fonamenta amb el propòsit que vagi creixent en xarxes sòcies i projectes i posicionar-se, així com una de les plataformes internacionals més sòlides al voltant de l’escena. Actualment, RIEE està formada per les xarxes següents: Red de Teatros Alternativos (Espanya) (54 espais), ARTEI, Asociación Argentina del Teatro Independiente (100 espais), Red Salas de Teatro de Santiago (Xile) (26 espais), i la Red de Espacios Culturales Independientes Organizados de la Ciudad de México (11 espais).

La Nau Ivanow també ha format part com a impulsora d’aquest projecte que vol establir diàlegs i connexions entre diferents espais i països, en la voluntat i el treball per a la internacionalització.

Objectius de RIEE

Visibilitzar:

  • Dimensionar la mida del sector de les sales de creació independent, en una primera fase, acotant aquesta informació als 191 espais de les 4 xarxes iberoamericanes per a, en una segona fase, es puguin incloure altres espais o xarxes.
  • Sistematitzar, ordenar i etiquetar adequadament la informació dels espais per facilitar-ne la posterior consulta mitjançant filtratge.


Eines disponibles:

Base de dades amb tots els espais i les seves característiques bàsiques, editable i actualitzable per cadascun.

Web (www.riee.org): recollirà informació de tots els espais amb un sistema de filtratge segons certs atributs predefinits, a més d’altres seccions com activitat de la Xarxa, informació corporativa, informació sobre projectes comuns, zona de premsa per a mitjans…

Articular i institucionalitzar:

  • Informació i creació de teixit virtual: Descripció de cadascuna de les xarxes, sistema de funcionament, projectes que realitzen, suport econòmic, orientació estratègica, relació amb la resta del sector i una descripció bàsica del context administratiu, legal, social i econòmic a el que es desenvolupen.
  • Borsa d’oportunitats: Amb l’objectiu de relacionar voluntats, afinitats o preferències al voltant del que és escènic per a un fàcil establiment de relacions a les parts interessades. Per desenvolupar aquest possible comptem amb una relació descriptiva dels projectes que realitza cadascuna de les xarxes, destacant les parts susceptibles d’admetre la participació de la resta de xarxes. La Borsa d‟Oportunitats podrà contenir convocatòries específiques per a determinades matèries d‟àmbit iberoamericà.