fbpx

Nau Ivanow. Espai de residències d’arts escèniques

La Nau participa als X Encuentros de creación en Magalia i al XXVIII Congrés de la Red de Teatros Alternativos

La Red de Teatros Alternativos agrupa 55 sales del territori espanyol amb l’objectiu de crear una xarxa consolidada d’espais dedicats a les arts escèniques. La Nau Ivanow és un dels equipaments que en forma part, també com a membre de la junta directiva des de fa 7 anys.

Anualment, la Red organitza un esdeveniment al castell de Magalia, situat a Navas del Marqués (Ávila), destinat per una banda a acollir en residència a artistes de tot el país, i per l’altra, reunir als i les membres de les sales per parlar i reflexionar plegades al voltant de diferents temàtiques per millorar any rere any la gestió dels espais.

El castell de Magalia és un espai idíl·lic que durant 12 dies es converteix en centre de creació i d’intercanvi entre artistes, i que finalitza amb la obertura dels processos creatius als gestors i gestores de les sales de teatre. Al llarg d’aquesta estada, es produeixen també trobades per parlar de les residències de creació entre diferents persones que treballen en la gestió cultural i generar així xarxes de col·laboració.

Els darrers dies de la trobada, es realitza el Congrés de la Red, en el qual els i les membres de les sales debaten diferents temàtiques i es posen en comú reflexions per seguir treballant al llarg de l’any com ara la sostenibilitat dels espais independents, les relacions amb les institucions i aquest any en especial, la fragilitat d’aquest tipus de sales davant unes polítiques culturals sovint massa burocràtiques.

Una de les novetats d’aquesta edició ha estat la trobada entre persones responsables de comunicació de les sales i la formació sobre comunicació sostenible a càrrec de l’agència de comunicació cultural Cultproject. Una oportunitat per posar en comú bones pràctiques, compartir inquietuds i dubtes i crear així vincles de treball entre professionals de la comunicació. Un dels objectius que s’ha acordat és seguir generant espais d’intercanvi, mensuals i en línia, entre les responsables de comunicació, per compartir coneixement i seguir millorant la difusió de forma sostenible del que passa a les sales.

Finalment, una altra de les iniciatives destacables de l’edició d’enguany, ha estat la nostra participació en la comunicació de l’esdeveniment per tal de reforçar la difusió tant del congrés com dels encontres de creació. Juntament amb les responsables de comunicació del Teatro Victoria de Tenerife i el Teatro de la Estación de Zaragoza, hem pogut formar part de l’equip de comunicació que retransmetia a través dels diferents canals comunicatius de la Red tot el que succeïa durant els darrers 3 dies de la trobada. Una oportunitat per conèixer de primera mà l’esdeveniment i de fer-ho arribar de la manera més detallada i propera possible a les persones que tenen interès.

Després de més de dos anys de connexions en línia, podem dir que tornar a la presencialitat ha estat un plaer i un estímul per seguir treballant. La connexió entre espais i l’intercanvi  de maneres de fer en un espai fora de l’oficina, ha esdevingut un bri d’aire i un motor per a millorar en la gestió i la comunicació del nostre equipament de forma creativa i pensant en el projecte a llarg termini.

Tot això, sense oblidar els vincles personals que es generen durant l’estada, que impulsen també noves maneres de relacionar-nos i comunicar-nos entre espais, que de ben segur reforcen la xarxa de persones que treballen amb un objectiu comú.

Només ens queda, doncs, agrair a l’organització de la Red la feina i esforç per realitzar aquesta trobada, i reiterar les ganes de seguir connectades en la distància, per continuar fent xarxa i impulsant la creació escènica.