fbpx

Nau Ivanow. Espai de residències d’arts escèniques

Què és la Nau?

lntentar explicar què és la Nau lvanow si mai l’has visitat és complicat. La Nau lvanow l’has de veure, viure-la i, com diuen molts
dels que hi passen, has de notar “això” que es respira als seus espais.

El que fem segurament no serà cap gran sorpresa per a ningú. Són molts els espais a tot el món que comparteixen amb nosaltres projectes, activitats i el dia a dia. El que creiem que ens fa diferents o, com a mínim, ens ha permès fer-nos un lloc en aquest món, és el com ho fem. Nosaltres diem que “fent de sastres” (que no “desastres”), fent un vestit a mida de cada projecte o creador, analitzant què i com ho vols fer, què tens i què podem oferir-te. No hi ha dos projectes iguals, i per tant no poden haver-hi dues solucions iguals. lntercanvis, reducció de preus, contraprestacions, etc.

Sala d’exhibició Andy Warhol

La nostra gran aposta pels creadors joves i la nostra filosofia, en què els “grans” han de donar suport als “petits” –i per donar suport entenem compartir, ser conscients que la seva estada a la Nau generarà uns recursos que faran que d’altres sense tants recursos puguin dur a terme els seus projectes en les mateixes condicions, tant tècniques com d’espai, etc.–, ha fet que siguin moltes les companyies i els projectes que han donat els seus primers passos i han crescut a la lvanow.

“A la Nau fem un vestit a mida de cada projecte o creador, generant recursos perquè tots puguin dur a terme els seus objectius en les mateixes condicions que la resta”

Tenim la idea d’arribar a cobrir totes les fases que un creador té i necessita per poder desenvolupar el seu projecte amb garanties. És per això que cada fase té un o diversos punts on poden trobar els recursos per al seu treball. Per fer-ho més gràfic:

Fase 1: Punt zero o inici
Procurem que el creador tingui un espai on pensar, treballar i compartir amb d’altres aquestes inquietuds pròpies dels inicis. Oferim espais de coworking (Viver de creadors) i formació (tant actoral com de gestió de projectes, comunicació, etc.) i també una beca que permet desenvolupar un espectacle des de zero, amb una aportació econòmica i un acompanyament per part de la Nau.

Fase 2: Desenvolupament
Consisteix en programes de residències: assajos, allotjament per a companyies de fora de Catalunya, residències creatives –on no es busca un resultat, sinó el creixement i la recerca com a companyia– o simplement espais d’assaig on treballar i donar forma al projecte.

Escenografia Fa una mica de soroll. La Ruta 40

Fase 3: Plataforma
La Nau lvanow, tot i que des de fora i veient les activitats que es duen a terme pugui semblar una sala de teatre de petit format (no ens agrada la paraula ‘alternativa’, ja que no som cap ‘alternativa’ de ningú, sinó que tenim la nostra línia i estil propi), és una plataforma per a les companyies. La nostra funció és donar als creadors l’oportunitat de presentar-hi els seus projectes. És per això que les companyies s’instal·len a la Nau durant 15 dies i disposen de llibertat absoluta per treballar, gravar vídeos, fer sessions de fotos, sessions per a programadors i presentar el seu espectacle al públic. A la Nau fem un esforç perquè els programadors de sales de la ciutat i de fora sàpiguen què s’hi està fent i tinguin interès per programar els espectacles que han vist aquí. Com diem sempre, som una plataforma per a les companyies.

Fase 4: Difusió
Per a nosaltres, una qüestió molt important és poder difondre i donar a conèixer al món tots els projectes i creadors que passen per Nau lvanow. És per això que formem part d’un gran nombre de xarxes i espais col·laboradors. Treballant sempre des del micro al macro, formem part del teixit associatiu del barri, de la xarxa de Fàbriques de Creació de la ciutat de Barcelona, de Xarxaprod (xarxa d’espais de producció de Catalunya), som fundadors de Red Transibérica de Espacios Culturales lndependientes i de la Red de Teatros Alternativos, i formem part de Trans Europe Halls (xarxa d’espais culturals d’àmbit europeu). I pel món, un munt d’amics i centres amb els quals hem col·laborat o tenim contacte.

Viver de creadors. Coworking

Ara només falta explicar el cap a on anem
Segur que és el més difícil. La nostra idea: poder arribar a oferir a companyies i creadors que passen per la Nau una experiència encara més intensa i millor que la que viuen. Poder oferir-los més recursos, que quan surtin d’aquí ho facin amb un projecte complet, acabat i llest per començar a rodar gràcies als contactes i recursos que han rebut.

En definitiva, seguir creixent a poc a poc
però a bon ritme.

David Marin
Director de la Nau lvanow