fbpx

Nau Ivanow. Espai de residències d’arts escèniques

Mapa dels Espais de Creació i Producció de Catalunya

El passat dimarts 30 de maig es va presentar a la Nau Ivanow el Mapa d’Espais de Creació i Producció de Catalunya. Vol ser una eina útil i viva que permeti connectar i conèixer els diferents espais creatius.

Han calgut tres anys per poder presentar el Mapa dels Espais de Creació i Producció de Catalunya. Aquesta eina ha de servir als equipaments per donar-se a conèixer, fer xarxa i relacionar-se; als creadors, perquè tinguin referències dels espais que configuren la realitat territorial del país, i a l’administració pública, perquè en tregui les conclusions que cregui oportunes.

El repte en l’elaboració del mapa ha estat arribar a establir uns criteris que definissin què s’entén per espai de creació. Aquest concepte, però, estarà en anàlisi constant per anar-lo actualitzant, si es dona el cas. La definició final es va consensuar en unes jornades obertes en què van participar més d’una vintena d’espais d’arreu de Catalunya, amb la complicitat de Spora Sinergies i Artsmoved en la realització de les dinàmiques participatives.

L’eina té una clara voluntat d’anar creixent i d’incorporar més espais, així com d’incrementar les dades, no només quantitatives (que tant agraden a l’administració i que moltes vegades són l’element de la justificació dels projectes), sinó les dades qualitatives, aquelles que fan referència a l’impacte en la societat dels nostres projectes, l’aportació que fem als projectes que passen pels nostres espais, etc.

El mapa ha estat posible gràcies al treball conjunt de Xarxaprod i el CoNCA, i en la seva realització hi ha tingut una especial implicació la Nau Ivanow.

L’acte va reunir més de 60 representants dels espais, mitjans de comunicació i responsables culturals. La jornada va finalitzar amb un dinar col·lectiu amb tots els convidats.

L’elaboració d’aquesta eina és el final d’un procés i l’inici d’un nou camí tots plegats.

El mapa es pot consultar al web espaisdecreacio.cat