fbpx

Nau Ivanow. Espai de residències d’arts escèniques

La Nau, Fàbrica de Creació

El programa Fàbriques de Creació es va posar en marxa l’any 2007 per tal d’incrementar els equipaments culturals de la ciutat destinats a donar suport a la creació i la producció cultural.
En molts casos, les Fàbriques de Creació són antics recintes fabrils que han estat remodelats o estan en procés de ser-ho per tal d’acollir nous usos i, a més, rehabilitar i fer palès el valor del patrimoni arquitectònic industrial de Barcelona. Aquests espais estan destinats a afavorir la tasca dels artistes, dels agents culturals i de les entitats implicades en la promoció de la creació. Les Fàbriques de Creació reforcen xarxes o teixits artístics preexistents però, a més, fomenten la participació de la ciutadania en la creació de cultura i, per tant, fomenten la cohesió social.

Més informació: Fàbriques de Creació