fbpx

Nau Ivanow. Espai de residències d’arts escèniques

Internacional

La internacionalització és un element tranversal en tots els projectes que es duen a terme a la Nau Ivanow i és la porta de sortida i d’entrada de moltes iniciatives i companyies. Amb aquest programa, cerquem el creixement a través de l’experiència de joves professionals de les arts escèniques en espais culturals similars al nostre. Mitjançant un pla de residències internacionals, col·laborem amb altres agents, institucions i centres de tot el món. L’objectiu és establir unes residències de treball que permetin compartir processos, metodologies i recursos entre companyies catalanes i internacionals.

El programa de residències internacionals consta de:

A. Residència Nau Ivanow – Centres del món

La beneficiària d’aquesta línia és una de les companyies residents a la Nau Ivanow, amb la qual es farà un treball previ de disseny i planificació del projecte que es voldrà dur a terme, en què el contacte entre les dues cultures, l’arrelament al territori i els processos oberts al públic siguin l’eix principal. El col·lectiu seleccionat farà una estada internacional d’entre un i dos mesos on desenvoluparà un treball de recerca i  creació d’un material que “respiri” de les dues cultures, la catalana i la del país d’acollida. Si fos possible, al final de l’estada es mostrarà un work in progres del treball realitzat .

El projecte seleccionat obtindrà els beneficis següents:

  1. La gestió de vols i allotjaments, que tramitarà directament la Nau Ivanow amb el col·lectiu seleccionat.
  2. Contractació de tot l’equip de treball per part de la Nau Ivanow.
  3. Espai de treball al centre que acollirà l’equip, mitja jornada.
  4. Contacte amb altres companyies i agents locals.

B. Residència Centres i companyies del món – Barcelona

Podrà optar a aquesta línia qualsevol companyia internacional amb independència del seu lloc d’origen. Haurà de presentar un projecte a la Nau Ivanow en el qual expliqui la seva voluntat de recerca, metodologia de treball, motivacions i altres activitats paral·leles que es podran desenvoluparan durant la seva estada a la Nau Ivanow.

Un cop validat per l’equip de la Nau, es concretarà el calendari del projecte i, si cal, s’emetran els documents necessaris perquè la companyia pugui sol·licitar ajudes.

El projecte seleccionat obtindrà els beneficis següents:

  1. Espai de treball a la Nau Ivanow, mitja jornada.
  2. Contacte amb altres companyies i agents locals per establir sinergies i intercanvis.
  3. Contacte amb el Proyecto Bitácora de la Nau Ivanow i seguiment del procés.
  4. Seguiment i difusió del projecte en creació.
  5. Possibilitat d’allotjament a la Nau Ivanow (aquest servei tindrà un cost que es pactarà amb la companyia beneficiària).