fbpx

Nau Ivanow. Espai de residències d’arts escèniques

Comiat Xavier Basiana

La Fundació Sagrera comunica que Xavier Basiana ha decidit deixar de ser-ne el director i n’explica els motius.

COMUNICAT DE LA FUNDACIÓ SAGRERA AMB MOTIU DE LA DIMISSIÓ DEL SEU DIRECTOR

En primer lloc, voldríem demanar disculpes si algun amic, amiga o persona propera a la Nau Ivanow s’ha pogut assabentar de la dimissió de Xavier Basiana, director de la Fundació Sagrera, pels mitjans de comunicació i no a través del canals habituals d’expressió de la Fundació. Precisament, la dimissió del director de la Fundació i la reestructuració corresponent del Patronat ha fet molt complicat poder emetre abans un comunicat.

Xavier Basiana creador, inspirador i impulsor del projecte de la Nau Ivanow i, més endavant, també, fundador de la Fundació Sagrera, entitat que dóna cobertura legal al projecte de la Nau Ivanow, va presentar la seva dimissió com a director de la Fundació a la reunió del patronat del 29 de maig de 2012.

Les raons que Xavier Basiana va donar al patronat per deixar la direcció de la Fundació van ser les següents:

  1. Al llarg del temps, el projecte de la Nau Ivanow ha sofert diverses transformacions. Al començament, la direcció del projecte era gairebé unipersonal; 15 anys després, els canvis han estat molts nombrosos, i a l’actualitat, el projecte de la Nau Ivanow està gestionat per la Fundació Sagrera i l’edifici és propietat municipal, després de l’acord de Xavier Basiana amb l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta evolució ha fet que la gestió del projecte sigui cada vegada més complexa.
  2. El projecte de la Nau Ivanow està ja molt consolidat i és el moment d’afrontar nous reptes.
  3. Xavier Basiana és arquitecte i fotògraf i es vol dedicar a partir d’ara a la creació a través de nous projectes.

La dimissió del Xavier com a director implica la seva renúncia a la direcció del dia a dia del projecte de la Nau Ivanow, així com també de la Fundació Sagrera, però continua com a patró de la Fundació, i aportarà ideals i il·lusions a aquest projecte del qual és el pare. David Marín, a la Nau Ivanow des de fa més de quatre anys, assumirà les tasques de coordinador i continuarà desenvolupant el projecte com ho ha fet fins ara.
Amb això, la Nau Ivanow durà a terme les seves propostes i activitats amb la mateixa filosofia de sempre.

Volem aprofitar aquest comunicat per agrair molt sincerament la gran feina que ha fet en Xavier Basiana en pro de la cultura del nostre país, Catalunya; com a impulsor de transformacions de la nostra ciutat, Barcelona, i per donar un lloc de caliu al nostre barri, la Sagrera.

Gràcies, Xavier.

Fundació Sagrera
La Sagrera – Barcelona, 3 de juliol de 2012