fbpx

Nau Ivanow. Espai de residències d’arts escèniques

Acompañamiento internacional de los centros

Les estructures artístiques i culturals públiques i privades que reben una quantitat important de finançament públic són responsables que la seva activitat afavoreixi i desenvolupi el seu teixit artístic més proper. Suposadament, l’estructura compta amb recursos per posar-los a disposició dels artistes, malauradament precaris, i acompanyar-los perquè puguin desplegar tot el seu potencial. Per poder-ho fer, l’estructura artística ha de disposar d’informació, contactes i capacitat de gestió que l’artista normalment no té. Entre aquests recursos, un d’imprescindible per fer avançar una carrera és l’accés a nous circuits i mercats, i la internacionalització.

Obrir-se a nous circuits o mercats, tant nacionals com internacionals, és una de les tasques que una companyia artística ha de realitzar per obtenir més rendiment del seu treball, més visibilitat, oportunitats de compartir i col·laborar, confrontar-se amb altres creadors i públics i, en definitiva, accedir a noves oportunitats de treball i fonts de finançament. El treball d’una companyia quan es troba sola davant la tasca d’internacionalitzar-se pot ser aclaparador i desanima la majoria. La manca d’informació, contactes i capacitat de gestió fa sovint impossible emprendre nous camins.

Malauradament, la majoria de centres escènics públics no assumeixen aquesta responsabilitat. Uns s’acontenten a programar, uns altres a cedir espais, d’altres proporcionen formació bàsica, però el que significa acompanyar les carreres d’artistes professionals i tenir cura que puguin trobar i engegar els camins més favorables, ho fan ben pocs a Barcelona i a Catalunya. Molts deleguen aquest treball en les institucions, principalment en l’Institut Ramon Llull i l’Institut Català de les Empreses Culturals, i es desentenen de qualsevol responsabilitat.

Amb la Nau Ivanow estem treballant per poder assumir amb garanties la responsabilitat d’un acompanyament internacional efectiu dels artistes i les companyies de l’entorn més proper. Es tracta d’un procés en el qual, primer de tot, sigui la mateixa Nau qui estigui connectada en l’àmbit nacional i internacional: participar en les xarxes de professionals i d’estructures similars, ser coneguda, reconeguda i apreciada pel seu treball. En definitiva, establir una xarxa de relacions i complicitats a tot el món. En segon lloc, participar i col·laborar en projectes artístics i culturals internacionals on es creïn oportunitats per a companyies i artistes propers a la Nau. Per acabar el procés, ser capaços d’establir un servei d’assessorament i suport a artistes i companyies perquè puguin afrontar amb garanties el seu propi procés d’internacionalització.

Si es fa d’aquesta manera, la Nau Ivanow podrà complir amb la seva responsabilitat de servei públic i de retorn al teixit artístic, en ser dinamitzadora de les carreres de les companyies de teatre.

Acompanyar-les a obrir nous camins més enllà per al seu desenvolupament artístic i professional s’entén com una tasca prioritària de tot centre i fàbrica de creació que la Nau Ivanow assumeix amb decisió.

TONI GONZÁLEZ
Consultor per a la
mobilitat artística