fbpx

Nau Ivanow. Espai de residències d’arts escèniques

De la Sagrera al món – per Àngel Mestres

En els darrers 50 anys, els veïns i les veïnes del barri de la Sagrera han vist, tot passejant pel carrer d’Hondures, com un edifici que en un primer moment fou una fàbrica de pintures va passar a ser un espai ocupat per diverses empreses del tèxtil, va acollir l’estudi d’un arquitecte i fotògraf i, finalment, es va convertir en un centre cultural. D’aquesta manera neix la Nau Ivanow tal com la coneixem ara: un espai de creació per a les arts escèniques.

L’equipament forma part del paisatge visual del barri, però a més fa 20 anys que treballa per dotar les companyies d’un espai i d’eines de creació, i sobretot per apropar l’art i la cultura al territori i a la seva gent.

És obvi que un equipament cultural ha de tenir en compte el territori, i la Nau Ivanow ho fa, primer de tot, amb una actitud molt concreta. Sempre atenta a la realitat i a les dinàmiques que es generen en el territori i amb una predisposició a tota hora oberta als agents que treballen al barri, tot donant l’oportunitat de complementar l’activitat cultural i creativa que ja existeix i esdevenint un espai on els veïns i les veïnes poden viure el teatre i, a la vegada, aprendre sobre les dinàmiques i els processos del teatre. És el lloc on s’ofereix la possibilitat de seguir tot el procés de creació d’una obra, intercanviar reflexions amb els creadors, dotar-se d’eines per entendre les arts escèniques i saber què es pretén transmetre amb aquestes arts.

A més, l’equip de la Nau te una capacitat d’adaptació i de flexibilització excel·lent que permet al centre cultural relacionar-se de múltiples formes amb la realitat que l’envolta. Amb una mentalitat molt oberta en la creació d’aliances amb els agents del barri i amb una visió de 360º per part de tothom, els permet una actuació totalment en contacte amb la realitat i amb les necessitats i propostes del context.

La Nau Ivanow sempre ha tingut clar que no volia ser un edifici més del carrer d’Hondures al qual vinguessin companyies de tot arreu però que quedés d’esquena al barri que l’acull. La seva vinculació amb la Sagrera queda palesa en els tres grans eixos de treball amb què s’autodefineix: creació, acompanyament i territori.

Tot això ha creat el clima perfecte per a la generació d’un factor indispensable d’un equipament cultural que vol posar el territori en el centre del seu programa: la xarxa. És evident que un espai de creació busca crear xarxes i la Nau Ivanow no n’és una excepció. Fa anys que genera sinergies entre companyies, espectacles, creadors, gestors culturals, públics, etc. I no només això: ha pogut construir una xarxa al voltant del barri, ha creat una comunitat i ha sabut utilitzar les eines que té a l’abast, com ara la proximitat amb el territori i les xarxes socials, per difondre el seu projecte i també per fer-ne partícips el públic i el barri.

La Nau mai ha funcionat com un canal unidireccional que llença les seves propostes cap al públic i espera que aquest consumeixi el seu producte: sempre ha tingut la capacitat de treballar bidireccionalment, escoltant i atenent les propostes i necessitats del públic i, molt especialment, del barri. Amb l’arribada de nous sistemes de comunicació, com les xarxes socials, aquestes dinàmiques que ja existien en l’equipament simplement han trobat altres formes de realitzar-se, i han permès continuar creant aquesta xarxa amb el territori utilitzant nous canals i nous mitjans de relació.

La capacitat de la Ivanow de generar espais de participació diversos, oberts i col·lectius, buscant sempre la innovació i el retorn social i amb la coproducció, la cocreació i la col·laboració a l’hora de bastir les bases de l’espai, ha fet de l’equipament tot un referent, tant en l’àmbit de barri com de ciutat; un referent no només en el camp de les arts escèniques, sinó també pel que fa a la relació i al treball amb l’entorn.

Per tot això, la Nau Ivanow no és per al veïnat de la Sagrera només un edifici més del barri on els artistes assagen: la Nau Ivanow és on poden conèixer els processos de creació i tot el que comporten, on poden trobar eines per ser més crítics amb l’art, un lloc al barri on viure el teatre o simplement apropar-se d’una forma humana i gens pretensiosa a la cultura: el punt de trobada entre el territori i les arts escèniques.

Àngel Mestres és el Director General de Trànsit projectes