Nau Ivanow. Espai de residències d’arts escèniques

Què és SET?

SET! és un esdeveniment dedicat a promoure la creació i presentació de nous treballs teatrals, concebuts a partir de metodologies i formes de treball de reconeguts directors llatinoamericans, amb la participació d’actors i altres professionals catalans. Tots aquests treballs tenen com a principal protagonista l’Actor com a eix central de la creació i concepció de l’obra teatral. Aquests espectacles s’exhibeixen en diferents espais urbans no convencionals de la ciutat.

 

SET! Gestiona el procés total dels espectacles que finalment s’exhibeixen dintre de la seva programació. Per tant, hi ha un període previ de treball entre actors i directors convidats per a la creació d’aquestes peces teatrals i la seva posterior posada en escena. D’aquesta forma, SET! fomenta el treball en grup i es converteix en una plataforma per a la producció d’espectacles resultants de la trobada entre creadors catalans i llatinoamericans.

 

SET! Reforça el seu contingut amb la realització de conferències a càrrec d’excel·lents creadors catalans i funcions d’una Companyia teatral històrica provinent del país convidat en cada edició. SET! Inclou com tancament de la seva programació la realització de la FESTA TEATRAL, un esdeveniment nocturn diferent dedicat a promoure l’esperit festiu i popular del Teatre en un espai de trobada oberta entre publico i artistes.

Cada edició contarà amb la presència d’un país convidat. La primera edició estarà dedicada a la trobada entre Catalunya i Argentina. SET! tindrà caràcter anual i a Barcelona com seu de la primera edició. Les dates triades són la segona quinzena de març i/o la primera d’abril de 2007. Objectius Donar obertura a un espai de creació i intercanvi entre creadors catalans i llatinoamericans, promovent la difusió de processos d’exploració i presentació de les peces teatrals, on ambdós intervinguin. Generar un canal de promoció a Catalunya, de dramaturgs, directors i altres creadors escènics de reconeguda qualitat artística i portadors d’innovadores perspectives teatrals.

Establecer dentro del primer trimestre del año, un evento dedicado al intercambio cultural y la fusión entre Cataluña y Latinoamérica, como apertura de una serie de eventos teatrales del mismo carácter, que se realizan anualmente en Cataluña

Valores

SET! Invita abiertamente a creadores y espectadores a introducirse y conocer más profundamente las culturas heterogéneas.  

SET! Fomenta el encuentro verdadero entre artistas catalanes y latinoamericanos a través de diferentes actividades artísticas y pedagógicas.

SET! Da lugar, para expresarse artísticamente en un espacio escénico, a las más diversas realidades y pensamientos contemporáneos latinoamericanos y a los resultantes de la fusión de esta, con la cultura catalana.

Publico beneficiario

Por ser una propuesta integral que contempla todas las etapas de un proceso de creación teatral SET! Es un evento del que puede participar el publico en general.

Espais físics suggerits Alguns dels espais idenios per a la realització de les diferents etapes de SET són: CCCB, Nau Ivanovv, Barco Naumon (Fura dels Baus), Institut del Teatre, Centri Civic Pati Llimona, Centri Civic Cotxeres Borrell, Centri Civic Convent de Sant Agustí, entre uns altres.