fbpx

Nau Ivanow. Espai de residències d’arts escèniques

Oberta la convocatòria de la Beca Desperta 2012

Convocatòria beca Desperta 2012

La beca Desperta s’emmarca dins l’Àrea de Creació i Difusió de la cultura de la Nau Ivanow, una àrea multidisciplinària, amb un plantejament que permet abordar qualsevol tipus d’expressió artística.

Tot unint en un projecte els dos pilars de la Nau Ivanow, creació i difusió, Desperta vol contribuir a l’entrada dels joves creadors a les xarxes de difusió artística professionals, a través de l’establiment del marc adient per a la creació i el contacte, tant amb el públic com amb els programadors.

Amb l’estreta col·laboració d’aPortada Comunicació, es convoca aquesta beca amb la voluntat de donar suport a la creació teatral més jove i fresca tot oferint un espai amb les condicions tècniques adients per a la creació, producció i exhibició d’una obra de teatre, així com els recursos necessaris per a la difusió i comunicació del projecte.

Més enllà de donar els recursos per a la posada en marxa d’un espectacle, des de la creació fins a la difusió, la beca Desperta ofereix una experiència formativa als joves creadors, que els doni els recursos i les habilitats necessàries per a futurs reptes professionals, tot incidint en el procés de creació i producció, l’exhibició i la comunicació. Es tracta, doncs, de potenciar la vida del projecte més enllà de la Nau Ivanow.


[Bases

[+info: leticia@nauivanow.com