Nau Ivanow. Espai de residències d’arts escèniques

Naturaleza subjetiva

Elena Redondo – fotografia
Inauguració: divendres 10 de febrer. 19h
Sala Màquines
Entrada gratuïta

‘Naturaleza subjetiva’ és un treball desenvolupat al Parc Natural del Garraf, durant sis derives realitzades entre els mesos d’octubre de 2010 i gener de 2011, per al màster de Creacions artístiques: Realismes i Entorns de la UB, amb el professor Pep Mata.
A través de l’apropiació del paisatge, procés creatiu íntimament lligat al lloc, les imatges porten a la memòria alguna cosa més que el moment en què van ser capturades. La mirada subjectiva conté el record: un reflex de llum, una gota d’aigua, rosada a la cara nord del camí…
Però hi ha alguna cosa que s’escapa a la càmera, darrera de la geometria i de la força centrípeta de cadascuna de les instantànies. Per això es presenten entre vidres, com mostres de laboratori, com si per a descobrir el que amaguen es necessités un microscopi.

Elena Redondo (Barcelona, 1974) és llicenciada en Arquitectura i ha realitzat el màster Creacions artístiques: Realismes i Entorns a la facultat de Belles Arts de Barcelona, el curs 2010/2011. Ha participat en cursos i seminaris de fotografia i cinema al Centre Cívic de Can Basté, a Barcelona.
En l’activitat professional, combina la investigació en l’àmbit de la sostenibilitat ambiental i social amb la pràctica de l’arquitectura. En el treball de camp dels seus estudis utilitza les imatges per trobar les relacions d’identitat, a més d’identificar els processos d’apropiació que s’estableixen entre els llocs i les persones.

‘Naturaleza subjetiva’ és la seva primera mostra de fotografia fruit d’un procés creatiu, que ja va ser exposada el passat juliol al Bar Macondo, de Barcelona, i on l’autora fa servir la fotografia com a eina de comunicació amb si mateixa i com a eina d’expressió amb els altres, sent el color verd el motor creatiu.

[www.flickr.com/photos/ciudadesinteriores]

El grup de fotografia Photosagrera és una entitat sense ànim de lucre que promou activitats dirigides a tots els aficionats a la fotografia, en especial a totes les persones que es vulguin iniciar en el món de la imatge digital. L’objectiu del grup és crear un punt de trobada de la gent de la Sagrera aficionats a la fotografia, i en col·laboració amb les entitats del barri.

  www.photosagrera.es
  Facebook