fbpx

Nau Ivanow. Espai de residències d’arts escèniques

Gestió de projectes escènics

DESTINATARIS
El projecte s’adreça a joves artistes i companyies d’arts escèniques que poden beneficiar-se molt en compartir experiències i adquirir eines bàsiques de treball en els diferents àmbits de la gestió d’un projecte cultural. Els usuaris que durant l’any fan ús dels serveis de l’àrea de suport a la creació de la Nau Ivanow, essencialment joves companyies de teatre que comencen a posar en marxa projectes propis, seran un col·lectiu al qual donarem especial atenció.

DURADA
Els cursos tenen una durada de 16h, dividides en 4 sessions.
Cada sessió tracta un tema, un àmbit de la gestió de projectes escènics. S’han buscat professionals amb experiència en cada tema i capacitat de dinamitzar el diàleg i l’intercanvi dels participants.

PONENTS
Sessió 1. Dimarts 10 d’abril
La validació de “la idea”, a càrrec de Ramon Castells
En aquesta sessió es reflexiona sobre el correcte desenvolupament d’un projecte cultural: des de la validació de “la idea”, passant per l’anàlisi correcta de l’entorn, fins arribar a la definició dels aspectes organitzatius i financers que el faran possible.
L’eina ideal per treballar d’una forma endreçada aquests aspectes és el pla d’empresa que li serveix a l’emprenedor com instrument de disseny, anàlisi i presa de decisions de la seva proposta, però que alhora és la carta de presentació del projecte amb què es pot generar confiança i engrescar els socis estratègics i financers necessaris.

Sessió 2. Dijous 12 d’abril
Aspectes jurídics i legals, a càrrec de Bet Orfila i Susana Huertas

En aquesta sessió es reflexiona sobre els dubtes i les preguntes més freqüents a l’hora de desenvolupar un projecte cultural. Què em suposa tenir els meus actors contractats? Què és i com faig una factura? Un tiquet és una factura i em servirà per a la justificació? L’IVA representa un cost per a mi i el meu projecte? I la llegenda dels 3.000€!!

Sessió 3. Dimarts 17 d’abril
Captació de recursos i venda del meu ‘producte’, a càrrec de Xevi Gómez i Cristina Pou

Cada cop més es fa necessària la racionalització dels processos de producció dels productes artístics. Lluny de ser un aspecte afegit, la producció és, a hores d’ara, l’eix essencial que acaba conformant i dimensionant les propostes culturals. Des del repàs dels sistemes de producció teòrics i pràctics, volem donar les eines per afavorir l’obtenció de recursos a tot tipus de projectes.

Sessió 4. Dijous 19 d’abril
Com puc donar a conèixer el meu espectacle, a càrrec de Bàrbara Branco

Conèixer el funcionament dels mitjans de comunicació –on line i off line– i les estratègies per dirigir-nos a ells per tal que les nostres convocatòries, accions, activitats i comunicats tinguin un ressò adequat.

Lloc: Nau Ivanow (Hondures, 28)
Dates: 10, 12, 17 i 19 d’abril

Horari: de 16h a 20h
Preu curs: 65€
Més informació i inscripcions:
formacio@nauivanow.com

[+info]