fbpx

Nau Ivanow. Espai de residències d’arts escèniques

Gestió de projectes escènics – 4a edició

El projecte s’adreça a joves artistes i companyies d’arts escèniques que poden beneficiar-se molt en compartir experiències i adquirir eines bàsiques de treball en els diferents àmbits de la gestió d’un projecte cultural. Els usuaris que durant l’any fan ús dels serveis de l’àrea de suport a la creació de la Nau Ivanow, essencialment joves companyies de teatre que comencen a posar en marxa projectes propis, seran un col·lectiu al qual donarem especial atenció.

DURADA
Els cursos tenen una durada de 16h, dividides en 4 sessions.
Cada sessió tracta un tema, un àmbit de la gestió de projectes escènics. S’han buscat professionals amb experiència en cada tema i capacitat de dinamitzar el diàleg i l’intercanvi dels participants.
En el cas del curs sencer, les companyies o entitats poden estar representades per persones diferents a cada una de les sessions.

PONENTS
Sessió 1. Dilluns 17 de febrer
La validació de ‘la idea’. Ramon Castells
En aquesta sessió es reflexiona sobre el correcte desenvolupament d’un projecte cultural: des de la validació de “la idea”, passant per l’anàlisi correcta de l’entorn, fins arribar a la definició dels aspectes organitzatius i financers que el faran possible.
L’eina ideal per treballar d’una forma endreçada aquests aspectes és el pla d’empresa que li serveix a l’emprenedor com instrument de disseny, anàlisi i presa de decisions de la seva proposta, però que alhora és la carta de presentació del projecte amb què es pot generar confiança i engrescar els socis estratègics i financers necessaris.

Sessió 2. Dijous 20 de febrer
Com puc donar a conèixer el meu espectacle. Cristina Salvador
Conèixer el funcionament dels mitjans de comunicació –on line i off line– i les estratègies per dirigir-nos-hi per tal que les nostres convocatòries, accions, activitats i comunicats tinguin el ressò adequat.

Sessió 3. Dilluns 24 de febrer
Aspectes jurídics i legals. Jordi Rodés

En aquesta sessió es reflexiona sobre els dubtes i les preguntes més freqüents a l’hora de desenvolupar un projecte cultural. Què em suposa tenir els meus actors contractats? Què és i com faig una factura? Un tiquet és una factura i em servirà per a la justificació? L’IVA representa un cost per a mi i el meu projecte? I la llegenda dels 3.000€!!

Sessió 4. Dijous 27 de febrer
Captació de recursos i venda del meu ‘producte’. Alberto Díaz
Cada cop més es fa necessària la racionalització dels processos de producció artístics. Lluny de ser un aspecte afegit, la producció és, a hores d’ara, l’eix essencial que acaba conformant i dimensionant les propostes culturals. Des del repàs dels sistemes de producció teòrics i pràctics, volem donar les eines per afavorir l’obtenció de recursos a tot tipus de projectes.

Lloc: Nau Ivanow (Hondures, 28)
Dates: 17, 20,24 i 27 de febrer de 2014

Horari: de 16h a 20h
Preu curs sencer: 65€

Preu una sessió: 25€

Més informació: formacio@nauivanow.com

Formulari d’inscripció

[+info]