Companyia resident- VVAA

VVAA I Facebook I @vvaa_collective

VVAA és un col·lectiu artístic format fa dos anys per diversos amics de diferents disciplines artístiques. Va sorgir de necessitats com la d’unificar els projectes generats fins llavors sota el mateix llindar, compartir energia i recorregut o donar ruta a projectes futurs; però també per donar-li un títol a l’acte de crear, aprendre i créixer conjuntament.
Busquem generar contingut artístic a través de l’experimentació pel que fa a format, concepte, espai, temps, llum, so …
El funcionament de VVAA no és el d’una companyia de teatre convencional. La producció artística no es limita exclusivament a el format teatral convencional. Els seus membres també produeixen música, pel·lícules, videoclips i algun algoritme. Són uns 20 membres. Cada projecte el crea un equip de membres de VVAA diferent, amb rols que varien d’un projecte a un altre.
VVAA no segueix una metodologia concreta. Per a cada projecte es genera una metodologia pròpia i adaptada a les necessitats d’aquest mateix. Tot i així, es poden ressaltar algunes característiques pròpies del col·lectiu que s’han anat definint al llarg de la nostra trajectòria. Per exemple: busquem i treballem amb referents i col·laboradors que provinguin de disciplines fora de l’àmbit teatral convencional.
Creem narratives a través dels elements tècnics com a espai, música i vestuari, juxtaposades a la narrativa interpretativa (no l’acompanyen només, sinó que tenen una narrativa pròpia també).
Seguim un procés de creació col·lectiva i no – jeràrquica.
Ens interessa intentar redefinir l’experiència teatral, experimentant amb altres tipus de llenguatge, jugant amb els límits de la ficció.
Estructurem el procés de creació a través de reunions / assajos on es treballen diversos conceptes i es proven diverses propostes de contingut o de forma.

Comparteix