Residències

La Nau Ivanow posa una especial atenció al suport a les joves companyies i a projectes culturals que inicien la seva activitat, essent una línia prioritària. Les residències de la Nau Ivanow volen donar resposta a les dificultats d’aquests creadors per accedir a espais de treball i d’assaig des d’on poder engegar projectes.

Les residències se centren en el treball d’assaig i producció d’un espectacle, així com en el treball de gestió i el dia a dia de l’activitat de tot tipus de projectes culturals. La residència d’assaig, enfocada a les arts escèniques, ofereix a companyies emergents l’espai i els recursos tècnics necessaris per a l’assaig i producció del seu projecte escènic. La residència tècnica al teatre de la Nau Ivanow facilita a les companyies de teatre un espai on poder acabar el procés de creació dels seus espectacles. La residència al Viver de Creadors ofereix l’espai de treball necessari a creadors i professionals de la cultura que es troben en la fase inicial de creació d’un projecte o empresa cultural per tal que hi desenvolupin la seva activitat. La residència creativa vol facilitar l’accés de col·lectius artístics a un espai laboratori on treballar l’àmbit més creatiu del projecte, és a dir, la idea i el seu desenvolupament.


Residència assaig [TANCADA]
Oberta la convocatòria per a les residències d’assajos que es duran a terme del 2 de gener al 2 d’abril de 2018.

Tipologia de projectes: Projectes teatrals, tant de muntatges de textos clàssics com contemporanis, de nova dramatúrgia (originals o adaptacions) o de creació col·lectiva.

Oferim:

  1. Espai diàfan i agradable d’assajos per a companyies de teatre, de dilluns a dissabte, a mitja jornada durant 5 setmanes: de 10 a 15h o de 16 a 21h. Espai en exclusiva durant la residència i amb possibilitat d’instal·lació d’escenografia.
  2. Accés al viver de creadors de la Nau Ivanow (coworking) les 24h per a tasques de producció.
  3. Acompanyament i difusió del projecte en residència.
  4. Càpsula de vídeo per a la difusió del projecte.
  5. Sessió de fotos dels assajos de l’espectacle.
  6. Possibilitat de combinar la residència tècnica i la residència d’assajos.

[convocatòria assaig 2018]

Residència tècnica [TANCADA]
Oberta la convocatòria per a les residències tècniques que es duran a terme del 2 de gener al 2 d’abril de 2018.

Tipologia de projectes: Projectes teatrals, tant de muntatges de textos clàssics com contemporanis, de nova dramatúrgia (originals o adaptacions) o de creació col·lectiva.

Oferim:
1. Sala de teatre de la Nau Ivanow (Andy Warhol), de dilluns a dissabte, tota o mitja jornada, durant 2 setmanes.
2. Espai en exclusiva durant la residència i amb possibilitat d’instal·lació d’escenografia.
3. Material tècnic.
4. Possibilitat de sessions tancades per a públic i programadors.
5. Accés al viver de creadors de la Nau Ivanow (coworking) les 24h per a tasques de producció.
6. Acompanyament i difusió del projecte en residència.
7. Càpsula de vídeo per a la difusió del projecte.
8. Sessió de fotos de l’assaig de l’espectacle.
9. Possibilitat de combinar la residència tècnica i la residència d’assajos.

[convocatòria tècnica 2018]

Residència viver[TANCADA]
Obrim un procés de selecció per cobrir una residència de projecte cultural al Viver de la Nau Ivanow, d’un any de durada a partir de l’1 de setembre de 2017.

En el marc del suport a l’emprenedoria cultural, la Nau Ivanow proposa un espai de treball i d’intercanvi al servei d’emprenedors i microempreses culturals que es troben en una fase inicial, i ho fa posant al seu abast l’espai, els mitjans i l’acompanyament necessaris per al seu desenvolupament i gestió. A més, es busca facilitar la generació de sinergies, complicitats i treballs col·laboratius entre els projectes que conviuen al Viver.

[convocatòria viver 2017]

Comparteix