Residència Mèxic – Catalunya 2018

La Nau Ivanow i la Sala Atrium de Barcelona posen en marxa la quarta edició del Cicle de creació escènica DespertaLab amb l’objectiu de donar suport a la creació teatral més activa iemergent. A través d’aquest cicle, es posa a l’abast de les companyies l’espai i les condicions tècniques necessàries per a la creació, la producció, la comunicació-difusió i l’exhibició d’una obra teatral.

Aquest any, després de l’exitosa experiència del 2017, tot mantenint la col·laboració amb la Secretaria de Cultura de l’Estat de Jalisco, i en el marc del projecte d’intercanvi internacional bidireccional, es torna a obrir una convocatòria a tots els grups de Jalisco perquè presentin les seves propostes amb la finalitat d’accedir a una residencia de màxim dos mesos a la Nau Ivanow i amb la presentació del projecte sorgit durant aquesta estada a la Sala Atrium de Barcelona, dins el Cicle de creació escènica 2018.Podran participar en la convocatòria creadors i col·lectius professionals (grups de fins a cinc persones) o en vies d’entrar en la professionalització. En el cas dels col·lectius, s’haurà d’establir un responsable del projecte.

El projecte seleccionat obtindrà els beneficis següents:

  • Ús d’una sala d’assaig a Nau Ivanow, a mitja jornada i per un màxim de dos mesos (entre febrer i maig de 2018).
  • Residència d’allotjament durant les setmanes de creació i d’exhibició del projecte a càrrec de la Nau Ivanow.
  • 10 dies de presentació de l’obra al públic a la Sala Atrium de Barcelona.
  • Accés gratuït a totes les línies de formació organitzats per la Nau Ivanow o en les quals col·labora.
  • Suport al projecte en el contacte amb programadors que puguin acollir l’espectacle a les seves sales.
  • La Nau Ivanow atorgarà 1.500€ com ajuda per despeses de manutenció.
  • La Secretaria de Cultura de Jalisco atorgarà una ajuda de $100,000.00 (cien mil pesos) nets.

La companyia seleccionada per al 2018 ha estat Arrogante Albino.

Comparteix