Residència Catalunya – Xile 2018

El beneficiari d’aquest projecte és una de les dues companyies residents a la Nau Ivanow, amb la qual es fa un treball previ de disseny i planificació del projecte que es voldrà dur a terme, en el qual el contacte entre les dues cultures, l’arrelament al territori i els processos oberts al públic siguin l’eix principal.

Es proposa la realització d’una residència al centre cultural xilè Espacio Checoeslovaquia (Santiago de Xile). El creador o col·lectiu treballarà durant un mes aproximadament amb un col·lectiu xilè en la creació d’una peça que “respiri” de les dues cultures. La peça resultant serà presentada en el Festival de Artes Cielos del Infinito de 2018, gràcies als acords de col·laboració dels dos centres amb el Festival.

La residència a Xile tindrà lloc del 15 de maig al 15 de juny de 2018. El projecte seleccionat obtindrà els beneficis següents:

  • 11.000€ per a la gestió de vols, allotjaments, dietes i honoraris, que gestionarà directament la Nau Ivanow amb el col·lectiu guanyador.
  • Ús d’una sala d’assaig a l’Espacio Checoeslovaquia, a mitja jornada i per un màxim d’un mes –entre maig i juny de 2018.
  • Presentació al públic del projecte creat durant la residència al mateix espai Checoeslovaquia.

La companyia seleccionada per al 2018 ha estat Projecte Ingenu.

Comparteix