Residència Catalunya – Mèxic 2018

La Nau Ivanow i la Secretaria de Cultura de l’Estat de Jalisco (Mèxic) posen en marxa la primera edició de l’intercanvi de residències de creació escènica 2018 DespertaLab, amb l’objectiu de donar suport a la creació teatral més activa i emergent. A través d’aquest intercanvi es posa a l’abast dels creadors i les companyies l’espai i les condicions tècniques adients per a la creació, l’intercanvi i el creixement professional d’un grup de creadors.

La selecció dels projectes s’ha fet mitjançant una convocatòria pública i va a càrrec d’una comissió formada per un jurat escollit per la Nau Ivanow i per la Coordinación de Teatro de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Poden participar en la convocatòria creadors i col·lectius professionals (grups de fins a quatre persones) o en vies d’entrar en la professionalització.

El projecte seleccionat obtindrà els beneficis següents:

  • 8.000€ per a la gestió de vols, allotjaments, dietes i honoraris, que gestionarà directament la Nau Ivanow amb el col·lectiu guanyador.
  • Ús d’una sala d’assaig a Foro Periplo [www.elperiplo.com/foro] de la ciutat de Guadalajara, a mitja jornada i per un màxim de dos mesos (juliol i agost de 2018).
  • Invitació a participar en els esdeveniments culturals del festival FESTA Jalisco 2018 i Miércoles de Teatro en el Teatro Alarife Martín Casillas, amb una obra de repertori diferent a la que treballin en la residència.
  • Presentació al públic del projecte creat durant la residència en el marc de la Muestra Estatal de Teatro (MET) 2018.
  • Abonament en concepte d’honoraris en el marc dels festivals esmentats 2018 de fins a 2.000€.

La companyia seleccionada per al 2018 ha estat FAC – Fundación Agrupación Colectiva

Comparteix