Exhibició

L’exhibició és una eina essencial del suport a la creació, com a culminació del procés creatiu a través de la presentació de l’obra davant de públic i professionals del sector. Es faciliten l’espai i els mitjans tècnics adients per presentar les seves obres i ajudar a la seva entrada al circuit  professional. S’aposta per una programació estable i multidisciplinària.

Comparteix