Edició 2018

La Nau Ivanow i la Sala Atrium van unificar el 2015 la beca Desperta i el cicle Atrium Lab en el Cicle de creació escènica DespertaLab amb l’objectiu de donar suport a la creació teatral més activa i emergent. A través d’aquest cicle, es posa a l’abast dels artistes i companyies l’espai i les condicions tècniques adients per a la creació, la producció, la comunicació-difusió i l’exhibició d’una obra teatral.

L’objectiu del cicle és donar suport als creadors i companyies en el procés de creació de les seves obres i contribuir a la seva entrada en les xarxes professionals de difusió i exhibició artística. A més de donar els recursos per a la projecció d’un espectacle, des de la seva creació fins a la difusió, ofereix una experiència formativa que els doni els recursos i les habilitats necessàries per a futurs reptes professionals, tot incidint en el procés de creació i producció, la comunicació i l’exhibició. Es tracta, doncs, de potenciar la vida del projecte més enllà de la creació.

La quarta edició de la Beca seleccionarà dos projectes d’àmbit nacional. A més, hi ha obertes dues possibilitats per a la companyia guanyadora del primer premi: estada en residència a l’espai de Cal Gras i gira dins el programa Testimoni Escènic. La dotació econòmica s’amplia a 3.000€ per al primer premi i a 2.500€ per al segon.

Aquest any, en el marc del projecte d’intercanvi internacional de residències de creació escènica 2018 DespertaLab entre la Nau Ivanow i la Secretaria de Cultura de l’Estat de Jalisco (Mèxic), s’obre la convocatòria a tots els grups catalans perquè presentin les seves propostes amb la finalitat d’accedir a una residència de màxim dos mesos en el centre de creació Foro Periplo de Guadalajara i la presentació en la MET (Muestra Estatal de Teatro), amb despeses pagades i participació en festivals de Jalisco. Fins al 30 de gener.

D’acord amb aquest mateix conveni internacional, els grups de Jalisco han presentat les seves propostes per accedir a una residència de màxim dos mesos a Barcelona per dur a terme la creació de l’espectacle a la Nau Ivanow i que s’estrenarà a la Sala Atrium[convocatòria tancada]

[edició internacional 2018]

[Bases 2018]

[Formulari d’inscripció]

[Guió dossier memòria]

[edicions anteriors]

 

Comparteix