Edició 2017

La Nau Ivanow i la Sala Atrium van unificar el 2015 la beca Desperta i el cicle Atrium Lab en el Cicle de creació escènica DespertaLab amb l’objectiu de donar suport a la creació teatral més activa i emergent. A través d’aquest cicle, es posa a l’abast dels artistes i companyies l’espai i les condicions tècniques adients per a la creació, la producció, la comunicació-difusió i l’exhibició d’una obra teatral.

L’objectiu del cicle és donar suport als creadors i companyies en el procés de creació de les seves obres i contribuir a la seva entrada en les xarxes professionals de difusió i exhibició artística. A més de donar els recursos per a la projecció d’un espectacle, des de la seva creació fins a la difusió, ofereix una experiència formativa que els doni els recursos i les habilitats necessàries per a futurs reptes professionals, tot incidint en el procés de creació i producció, la comunicació i l’exhibició. Es tracta, doncs, de potenciar la vida del projecte més enllà de la creació.

En aquesta tercera edició hi ha novetats molt importants: la Beca s’internacionalitza i passa a tenir 2 premis d’àmbit nacional i un d’internacional, gràcies a un conveni signat amb la Secretaria de Cultura del govern de Jalisco (Mèxic). A més, hi ha obertes tres possibilitats per a la companyia guanyadora del primer premi: estada en residència a l’espai de Cal Gras, gira dins el programa Testimoni Escènic i viatge el mes de setembre de 2017 a la Muestra Estatal de Teatro de Jalisco.

La dotació econòmica s’amplia a 2.500€ per al primer premi i a 1.500€ per al segon i tercer.

[Guanyadors 2017]

[Bases 2017]

[Formulari d’inscripció]

[Guió dossier memòria]

[edicions anteriors]

 

Comparteix