Beca Desperta 2014

La Nau Ivanow i aPortada Comunicació organitzen la Beca Desperta amb la voluntat de donar suport a la creació teatral més jove i fresca, i ofereix un espai amb les condicions tècniques necessàries per a la creació, la producció i l’exhibició d’una obra de teatre, així com els recursos necessaris per a la difusió i la comunicació del projecte.

La Beca Desperta s’emmarca dins de l’Àrea de Suport a la Creació de la Nau Ivanow, especialitzada en arts escèniques i que cobreix totes les fases del procés de creació.

La Beca Desperta vol contribuir a l’entrada dels joves creadors a les xarxes de difusió artística professionals, a través de l’establiment del marc adequat per a la creació i el desenvolupament d’un projecte escènic i el contacte amb el públic i els programadors.

Més enllà d’oferir els recursos per engegar un espectacle, des de la creació fins a la difusió, la Beca Desperta ofereix una experiència formativa als joves creadors, que els aporti els recursos i les habilitats necessàries per a futurs reptes professionals, incidint en el procés de creació i producció, l’exhibició i la comunicació. Es tracta de potenciar la vida del projecte més enllà de la Nau Ivanow.

[edició 2014]

[edicions anteriors]

Comparteix