Menu Contingut Contenido Content

Espai de residències

Com a espai de residències d’arts escèniques facilitem a les companyies els recursos necessaris perquè puguin crear en llibertat, sense que hagin d’encaixar en una línia artística concreta. Mitjançant el programa de residències oferim diverses línies que donen respostes a necessitats diferents.

Programes de residències:
  1. Companyies residents: dotem a companyies joves d’eines per al seu creixement i desenvolupament professional durant un llarg període.
  2. Beca DespertaLab: posem a l’abast de les companyies l’espai i les condicions tècniques adients per a la creació, la producció, la comunicació i l’exhibició d’una obra teatral, contribuint a l’entrada al món professional.
  3. Residències internacionals: Volem compartir processos, metodologies i recursos entre companyies catalanes i internacionals, sigui al nostre espai o fora d’ell.
  4. Residència de gestió cultural: oferim a projectes o empreses culturals d’un espai de producció.
Què és una residència?

Les residències són el nostre focus principal de treball. Es tracta d’una aposta clara i decidida pels processos de creació. Procurem dignificar les condicions de treball durant aquest procés de creació de les companyies o emprenedors, acompanyant-los sempre i dotant-los dels recursos necessaris que estan al nostre abast.

Però, què és una residència? Arran de les Jornades Internacionals EXIT 2017 va sorgir una definició de residència consensuada entre una trentena de creadors, gestors i agents culturals:

“Una residència ha de ser un procés flexible que es desenvolupa en un espai i un temps de treball i que ofereix les condicions adequades i adaptades a les necessitats específiques de cada projecte acollit. Per tant, un espai flexible que generi la confiança i el diàleg per poder tenir cura del procés del creador/a i poder recollir, compartir i patrimonialitzar el coneixement que es genera a l’interior de les pràctiques artístiques. Ha d’estar dotada d’una aportació econòmica que permeti treballar dignament al creador/a (recursos econòmics, amb honoraris per al procés de recerca) i d’un equip humà que acompanyi en tots els àmbits, sense ingerència en el procés creatiu. Ha de poder oferir i obrir espais de connexió i d’intercanvi que facilitin la continuïtat de les trajectòries artístiques i, per tant, ha de formar part d’una xarxa comunitària que inclogui l’artista, el centre de creació i l’entorn. La residència ha de ser accessible a través de diferents mecanismes de selecció, i ha d’estar basada en els temps de la creació (no de la producció).

Comparteix