Residències internacionals

La internacionalització és un element tranversal en tots els projectes que es duen a terme a la Nau Ivanow, i és la porta de sortida i d’entrada de moltes iniciatives i companyies. Amb aquest programa cerquem el creixement a través de l’experiència de joves professionals de les arts escèniques a espais culturals similars al nostre. Mitjançant un pla de residències internacionals, col·laborem amb altres agents, institucions i centres de tot el món. L’objectiu és establir unes residències de treball que permetin compartir processos, metodologies i recursos entre companyies catalanes i internacionals.

El programa de residències internacionals consta de:

A. Residència Nau Ivanow – Centres del món

La beneficiaria d’aquesta linia és una de les companyies residents a la Nau Ivanow, amb la qual es farà un treball previ de disseny i planificació del projecte que es voldrà dur a terme, en el qual el contacte entre les dues cultures, l’arrelament al territori i els processos oberts al públic siguin l’eix principal. El col·lectiu seleccionat farà una estada  d’entre un i dos mesos on desenvoluparà un treball de recerca i  creació d’un material que “respiri” de les dues cultures, la catalana i la del país d’acollida. Si fos possible es mostrarà un work in progres del treball fet al final de l’estada.

El projecte seleccionat obtindrà els beneficis següents:

  1. La gestió de vols, allotjaments, que gestionarà directament la Nau Ivanow amb el col·lectiu seleccionat.
  2. Contractació de tot l’equip de treball per part del Nau Ivanow.
  3. Espai de treball al centre acollidor, a mitja jornada.
  4. Contacte amb altres companyies i agents locals

B. Residència Centres i companyies del Món – Barcelona

En podrà formar part d’aquesta línia, qualsevol companyia internacional independentment del seu lloc d’origen. Per poder ser beneficiaria, aquestes hauran de presentar un projecte a la Nau Ivanow on s’expliqui la seva voluntat de recerca, metodologia de treball, així com les motivacions i altres activitats paral·leles que es podran desenvolupar durant la seva estada a la Nau Ivanow.

Un cop validat per l’equip de la Nau, es tancarà el calendari del projecte i si cal s’emetran els certificats i cartes necessàries per poder optar a ajudes i fons per part de la pròpia companyia. El projecte seleccionat obtindrà els beneficis següents:

  1. Espai de treball a la Na Ivanow, mitja jornada.
  2. Contacte amb altres companyies i agents locals per establir sinèrgies i intercanvis.
  3. Seguiment i contacte amb l’escola de l’espectador de la Nau Ivanow del procés.
  4. Seguiment i difusió del projecte en creació
  5. Possibilitat d’allotjament a la pròpia Nau Ivanow (aquest servei tindrà un cost que es pactarà amb la pròpia companyia beneficiaria).

Residències internacionals 2020

 

 

Residències internacionals 2019

Comparteix