Residències de gestió cultural

 

El programa agrupa esforços per a dur a terme residències que es tradueixin en una articulació de xarxes socioculturals involucrant a agents presents en tots dos països. En cadascun d’ells seran realitzades residències i acompanyament de processos de gestió que potenciïn l’intercanvi de coneixement i experiències entre gestors, organitzacions governamentals i no governamentals, fòrums, empreses, i representants de projectes.

És així com aquest programa buscarà el creixement a través de l’experiència de professionals promovent l’intercanvi de gestors culturals a través d’un procés de residència entre diferents països, possibilitant la circulació de projectes culturals entre els mateixos i formant una xarxa internacional de residències de gestors.

Amb aquest projecte ens marquen una sèrie d’objectius com per exemple:

 • Obtenir noves visions per al desenvolupament dels processos a partir del coneixement d’una realitat diferent a la pròpia.
 • Intercanviar experiències de gestió amb gestors d’arreu.
 • Afavorir la formació d’una xarxa internacional de gestors de diferents països.

Així doncs amb aquest programa s’ofereix durant aquest període de residència la possibilitat de compartir i aixecar metodologies i projectes, generant trobades amb altres agents locals i estatals, que ajudarà a enriquir els seus processos de gestió cultural en benefici del camp escènic del seu territori.

Altres beneficis:

 • Acompanyament i assessorament durant tota la residència
 • Accés a totes les xarxes i contactes locals, nacionals i internacionals en les quals la Nau és present.
 • Comunicació i difusió dels projectes en procés.
 • Accés gratuït a totes les línies de formació organitzades per la Nau o en les quals col·labora.
 • Seminaris d’intercanvi i reflexió entorn de la gestió de centres de creació i processos.
 • Tallers d’ emprenedoria per a potenciar la posada en marxa de centres de creació i/o projectes escènics.
 • Contactes amb altres espais, xarxes i agents locals, nacionals i internacionals.
 • Possibilitat d’allotjament a la pròpia Nau Ivanow (aquest servei tindrà un cost que es pactarà amb els propis gestors/es beneficiaris).
Residències de gestió cultural 2020

 

 


Residències de gestió cultural en el curs 2018 – 2019

 

 

 

Comparteix