La Nau, Fàbrica de Creació

El programa Fàbriques de Creació es va posar en marxa l’any 2007 per tal d’incrementar els equipaments culturals de la ciutat destinats a donar suport a la creació i la producció cultural.
En molts casos, les Fàbriques de Creació són antics recintes fabrils que han estat remodelats o estan en procés de ser-ho per tal d’acollir nous usos i, a més, rehabilitar i fer palès el valor del patrimoni arquitectònic industrial de Barcelona. Aquests espais estan destinats a afavorir la tasca dels artistes, dels agents culturals i de les entitats implicades en la promoció de la creació. Les Fàbriques de Creació reforcen xarxes o teixits artístics preexistents però, a més, fomenten la participació de la ciutadania en la creació de cultura i, per tant, fomenten la cohesió social.

Més informació: Fàbriques de Creació

Comparteix