RUIDO Photo 2

El llenguatge visual i la pràctica fotogràfica
Del 21 de juny al 26 de juliol
Dimarts de 19h a 21.30hSovint es dóna massa importància a les qüestions tècniques en l’aprenentatge de la fotografia, i es deixa en un segon pla altres eines expressives igualment necessàries.

El taller proposa, des del punt de vista de la narrativa visual i l’edició d’imatges, la realització de treballs pràctics que permetran adquirir agilitat en la presa fotogràfica més enllà de l’habilitat tècnica. L’enfocament del taller és donar prioritat a les qüestions expressives i narratives.
Per això es plantejaran diversos encàrrecs que els alumnes hauran de realitzar durant les sessions. També s’analitzaran, seleccionaran i editaran les fotos realitzades per cada participant, la qual cosa permetrà posar en pràctica els conceptes teòrics apresos.

El taller està destinat a persones amb nocions bàsiques de fotografia.

[+info i inscripcions

Retrata el teu entorn
Del 17 de juny al 29 de juliol
Divendres de 19h a 21.30h


L’objectiu principal del taller és proporcionar als participants les eines necessàries perquè aprenguin a expressar-se a través de la fotografia. Pretenem que la fotografia serveixi com a mitjà per plasmar la seva visió personal de la realitat, els seus sentiments, gustos i formes de veure el món que els envolta, estimulant la curiositat i la creativitat a través de diferents exercicis que es realitzaran durant el taller.

La intenció és que cada participant desenvolupi la seva pròpia forma d’expressió i que, aplicant algunes tècniques ensenyades, se n’oblidi amb la finalitat d’aconseguir imatges personalitzades i relats motivats per l’entusiasme més que per la perfecció tècnica.

El taller està dirigit a persones sense cap experiència en la realització d’imatges fotogràfiques.

[+info i inscripcions

Comparteix