Els circuits de difusió nacionals i internacionals de les arts escèniques

Les sessions formatives de mobilitat i internacionalització inclouen quatre càpsules per a desenvolupar la mobilitat i circulació de companyies i obres escèniques més enllà dels seus circuits habituals de treball.
Les quatre càpsules, independents per elles mateixes, en la seva totalitat corresponen al programa d’introducció a la metodologia “Rutes de Mobilitat i Internacionalització”. Aquesta és una metodologia per al diagnòstic, anàlisi i planificació dels processos de mobilitat de les arts en viu. S’hi recullen totes les fases i els processos que una empresa, organització o professional de les arts escèniques i la música en viu han de completar per començar amb èxit l’obertura a nous circuits. Més informació sobre la metodologia
Càpsula 2. Els circuits de difusió nacionals i internacionals de les arts escèniques. 13 de febrer
Ofereix eines metodològiques i recursos d’informació per descobrir els circuits més adients per a la circulació exterior dels treballs artístics
i projectes de les arts en viu. Pretén respondre a la pregunta, quin és el circuit, mercat, país o regió per la difusió del meu projecte artístic?
Programa:
 Coneixement de la realitat exterior: polítiques culturals, estructura de les arts escèniques i situació social i econòmica dels països a visitar
 Tendències artístiques i barreres culturals
 Tipus d’estructures i circuïts potencials
 Clients, col·laboradors i socis
 Àrees geogràfiques de major potencialitat: selecció objectius geogràfics
 Recerca de contactes. Recursos d’informació. Selecció de portes d’entrada
Descripció:
Tindrà una duració de 4 hores.
Es facilitaran recursos per obtenir informació de circuits, contactes, fires, festivals. Es presentaran exemples de bones pràctiques al llarg del programa i els assistents podran presentar els seus propis projectes i debatre els circuits, països i portes d’entrada més adients.
Les altres càpsules proposades són:
30 de gener
Ofereix eines metodològiques per descobrir en el propi treball artístic o projecte les oportunitats que se li poden obrir en ampliar el seus
circuits i la sortida a l’exterior. Pretén respondre a la pregunta, és el meu projecte internacionalitzable?
27 de febrer
Ofereix eines metodològiques i recursos d’informació per donar a conèixer, fer visibles als professionals i distribuir els treballs artístics de les arts en viu més enllà dels circuits habituals de treball.
Ofereix eines metodològiques i recursos d’informació per realitzar una campanya de comunicació internacional i posicionar els treballs, les companyies i estructures artístiques en nous circuits.
Tot el programa va dirigit a companyies i artistes de totes les disciplines de les arts escèniques i les arts en viu interdisciplinàries que vulguin emprendre una estratègia de desenvolupament i ampliació dels seus circuits. També són adequats per a responsables de centres de creació, exhibició i suport, interessats en obrir l’àmbit de la seva activitat i participar en projectes a escala estatal i internacional.

Toni González
Consultor per a la mobilitat artística internacional que opera també sota la denominació Escena Internacional. És membre de la Junta Directiva de l’IETM, consultor homologat en internacionalització per IVACE i expert avaluador de projectes europeus.

Lloc: Nau Ivanow (Hondures, 28)
Dates: 30 de gener, 13 i 27 de febrer, 20 de març
 de 2018
Horari: De 10 a 14h
Preu per càpsula: 90€
Descomptes: 20% si t’inscrius a més d’una càpsula; 15% aturats; 10% membres d’associacions professionals (no acumulables).
Places: 15 màxim

Més informació: formacio@nauivanow.com

Comparteix